Modest Mandi
IMG_1340.JPG

Portfolio

Styled by Mandi

Erika of State MGMT NYC

Erika of State MGMT NYC

styling with Symon

styling with Symon

Erika of State MGMT NYC

Rafa of Supreme MGMT NYC

Rafa of Supreme MGMT NYC

IMG_0969.jpg
Editorial Chill w/ model Rafa Consentino @rafa_consentino

Editorial Chill w/ model Rafa Consentino @rafa_consentino

Beauty shots with model @foshposh, styling by me

Beauty shots with model @foshposh, styling by me

_mg_0878.JPG
Hair styled by me

Hair styled by me

_mg_0771.JPG
IMG_1338.JPG
IMG_9941.JPG
blackpanther2.jpg
Edit-2 (1).jpg
 
Edit-9.jpg
IMG_9192.JPG
_mg_0598.JPG
IMG_1331.JPG
IMG_0325.jpg
_mg_0792.JPG
0B05C058-C0E8-4B59-94A0-7A77870CD0F3.JPG
Eleni of Muse NYC

Eleni of Muse NYC

Eleni of MUSE NYC

Eleni of MUSE NYC

IMG_0369.jpg
_mg_0710.JPG
 
Beauty Shots w/ model @foshposh

Beauty Shots w/ model @foshposh

_mg_0581.JPG
IMG_0388.jpg
IMG_1339.JPG
 
Edit-4 (1).jpg
IMG_1340.JPG
aaa1.jpg
model @foshposh, wardrobe and hairstyling by me

model @foshposh, wardrobe and hairstyling by me

Rafa

Rafa

_mg_0657.JPG
Briannia, Artist and Model 

Briannia, Artist and Model 

9B114DE9-F9D0-4D7E-AAFA-82781A096210.JPG
Rafa

Rafa

_mg_0548.JPG
IMG_1335.JPG
_mg_0451.JPG
IMG_0823.jpg